Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje projekt pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Częścią w/w projektu są Programy Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedli: Śródmieście Bielsko, Grunwaldzkie i Wapienica, przyjęte do realizacji Uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

 

W ramach w/w Programów podejmowane są działania na rzecz rozwoju i zintegrowania społeczności lokalnej w/w Osiedli, ponadto promują „animacyjny” model działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym, przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji oraz innych instytucji.

 

Celem PAL jest przede wszystkim integracja i zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania.

Wszystkich mieszkańców wymienionych Osiedli zapraszamy do udziału m.in. w:

- Spotkaniach Koalicjantów: cykliczne spotkania nieformalnej koalicji, zawiązanej na rzecz danego Osiedla, gdzie planowane są wspólne przedsięwzięcia.

 

 - Imprezach integracyjnych: „Dzień Wapienicy”, (Wapienica) „Uliczna parada teatralna
w Śródmieściu Bielsko”.

O spawach i wydarzeniach mających miejsce w Osiedlach objętych PAL można również przeczytać
w bezpłatnym kwartalniku „Czas na Osiedla”, wydawanym w ramach Projektu, dostępnym w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego.

Dla młodszych mieszkańców Osiedli, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności sportowych, teatralnych czy tanecznych organizujemy warsztaty.


 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 


W punktach Poradnictwa Obywatelskiego można uzyskać szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w ramach Projektu, ale także bezpłatną pomoc w formie porad socjalnych, udzielanych przez pracowników socjalnych oraz porad prawnych, udzielanych przez prawnika.

Harmonogram dyżurów prawnika znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce HARMONOGRAMY


 

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM WAPIENICY, ŚRÓDMIEŚCIA BIELSKO CZY OS. GRUNWALDZKIEGO WŁĄCZ SIĘ
W DZIAŁANIA REALIZOWANE NA TWOIM OSIEDLU I SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

 

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego dla Osiedla Wapienica

43-382 Bielsko - Biała
ul. Cieszyńska 365

tel. 33 499 64 50


Punkt Poradnictwa Obywatelskiego dla Osiedla Śródmieście Bielsko

ul. Cieszyńska 13

tel./fax. 33 819 45 83


Punkt Poradnictwa Obywatelskiego dla Osiedla Grunwaldzkiego

ul. Milusińskich 6

tel./fax. 33 496 86 07


Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek

7:30-15:30