» Kontakt

Biuro Projektu:

 

 

 

43-300 Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 13

tel. tel./fax. 033 819 45 83

biuro.projektu@zaradni.eu 

www.zaradni.eu

Biuro czynne: 

od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30


Pracownicy socjalni:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Karola Miarki 11, 033 499 56 00, fax. 033 499 56 52

 

Klub Integracji Społecznej "Centrum": 

43-300 Bielsko-Biała 

ul. Piastowska 4 

tel./fax. 033 819 24 95

 

Klub Integracji Społecznej "Grunwaldzkie"

43-300 Bielsko-Biała

ul. Milusińskich 6

tel. 033 496 86 07


Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, Biuro PAL Wapienica

43-382 Bielsko-Biała 

ul. Cieszyńska 365, 

tel. 033 499 64 50 


Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, Biuro PAL Śródmieście Bielsko

43-300 Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 13

tel./fax. 033 819 45 83 

 

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, Biuro PAL Grunwaldzkie

43-300 Bielsko-Biała

ul. Milusińskich 6

tel. 033 496 86 07

 

 

Kadra projektu:


Koordynator Projektu: 

Małgorzata Biłka malgorzata.bilka@zaradni.eu

Specjalista d/s rekrutacji i monitoringu Projektu: 

Jolanta Knapik-Ostrawska j.knapik.ostrawska@zaradni.eu 

Specjalista ds. obsługi finansowej: 

Anna Herma - tel. 033 499 56 58 

Specjalista ds. zamówień publicznych: 

Katarzyna Suchy tel. 033 499 56 61


Pracownicy socjalni ds. PAL

Osiedle Wapienica: Przemysław Damek tel. 033 499 64 50, przemyslaw.damek@zaradni.eu

Osiedle Śródmieście Bielsko: Olga Bogumił tel.33 819 45 83, olga.bogumil@zaradni.eu

Osiedle Grunwaldzkie: Wioletta Kruczek tel. 033 496 86 07, wioletta.kruczek@zaradni.eu

 

Pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne: 

Katarzyna Kaźmierczak tel. 033 819 45 83

Danuta Baka  tel. 033 819 45 83        

 

Doradca ds. osób niepełnosprawnych

Barbara Rosicka, MOPS, ul. Karola Miarki 11, Pawilon B, pok.3, tel. 033 499 56 79.

barbara.rosicka@zaradni.eu