KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

 

   Istotnym ogniwem projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” jest Klub Integracji Społecznej „Centrum” przy ul. Piastowskiej 4 oraz „Grunwaldzkie” przy ul. Milusińskich 6. KIS pomaga potrzebującym bielszczanom w odbudowaniu i podtrzymaniu więzi spajających ich z lokalnym środowiskiem, wspiera w podjęciu na nowo ról społecznych, a także w podniesieniu zawodowych kwalifikacji. Jego priorytetem jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.


     W roku 2013 ze wsparcia Klubu w ramach projektu „Bielsko-Biała łączy ludzi” korzysta 87 osób, podobnie jak w 2012r. 57 z nich podpisało kontrakty socjalne, pozostali biorą udział w Programach Aktywności Lokalnej, realizowanych na terenie trzech bielskich osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko i Grunwaldzkie. 

Dla każdego z nich specjaliści KIS opracowują indywidualny plan, który koncentruje się na motywowaniu do działania. Pokazuje, jaki potencjał drzemie w uczestniku i że warto z niego skorzystać, by znaleźć zatrudnienie, rozwiązać problem, który wydaje się nie do rozwiązania, a także zwrócić uwagę na innych, dodać im siły, wspierać w ważnych, życiowych decyzjach. Klub Integracji Społecznej odkrywa atuty danej osoby, wzmacnia je i dodatkowo daje nowe narzędzia (nową wiedzę i umiejętności), dzięki którym może ona zacząć zmieniać swoje życie. Uczestnicy projektu mają do dyspozycji fachową pomoc świetnie przygotowanej kadry: psychologa, doradcy zawodowego, terapeutów, specjalisty pracy socjalnej (trenera).


     Kompleksową pracę rozpoczyna diagnoza potencjałów zawodowego i społecznego, na podstawie której budowany jest indywidualny plan działania. Ten pierwszy krok inicjuje kolejne istotne posunięcia, prowadzone na kilku płaszczyznach. Uczestnicy biorą udział w zajęciach terapeutycznych — indywidualnych konsultacjach oraz spotkaniach grup wsparcia, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z ludźmi, którzy zmagają się z podobnymi problemami. 

Z kolei w ramach działań edukacyjno-pomocowych otrzymują wsparcie w poszukiwaniu pracy, uczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne, poznają podstawy obsługi komputera, zakładają własną skrzynkę e-mailową, z której mogą wysyłać CV i listy motywacyjne. 

Uczestniczą również w warsztatach i grupowych spotkaniach z zakresu poradnictwa zawodowego, na których m.in. ćwiczą komunikację interpersonalną, trenują prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz poznają zasady pierwszej pomocy. 

Ważnym elementem programu reintegracji społecznej i zawodowej, realizowanego przez KIS, stanowi nauka alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach zajęć Klubu uczestnicy mają możliwość robić to, czego zwykle, z różnych względów, nie robią. Mogą zatem wyjść wspólnie do kina czy do teatru. To również doskonała okazja, by zbliżyć się do siebie i integrować z resztą mieszkańców.