Dlaczego warto przyjść do Doradcy ds. osób niepełnosprawnych?

- Gdyż można u jednej osoby i w jednym miejscu        uzyskać aktualne i rzetelne informacje niezbędne do  uzyskania właściwej pomocy i wsparcia.

- Gdyż doradca w ramach spotkań indywidualnych      uczy kompletowania oraz poprawnego wypełniania  często skomplikowanej dokumentacji, niezbędnej  przy składaniu różnego rodzaju wniosków.

- Gdyż pomoże zrozumieć zapisy zawarte
  w orzeczeniach oraz symbolikę schorzeń.

- Gdyż przekaże aktualne informacje na temat uprawnień i ulg przysługujących osobom  niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej.


 

 

„ Moim zadaniem jest podpowiedzieć gdzie pójść i co zrobić, aby załatwić swoje sprawy. Moja rola polega na wskazaniu możliwości” 

                                                                         Barbara Rosicka 

                                                           Doradca ds. osób niepełnosprawnych 

                                                                        w MOPS Bielsko-Biała


 

 

Doradztwo jest prowadzone bezpłatnie w ramach projektu pn: Bielsko-Biała łączy ludzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane mają możliwość uzyskania  informacji osobiście lub za pośrednictwem ich opiekunów w siedzibie MOPS ul. K. Miarki 11 w Pawilonie B, pokój nr 3 

w dniach:

poniedziałek i środę w godzinach: 8:30-12:30,

wtorek w godz. 11:30- 15:30

piątek w godz. 8:00-11:30

oraz

telefonicznie; 33 499-56-79 i drogą elektroniczną: barbara.rosicka@zaradni.eu 


Doradztwo jest również prowadzone w miejscu zamieszkania osoby 

z niepełnosprawnością!