Pomyłka Lucyfera w Wapienicy

 

     W wapienickim Domu Kultury dzieci z grupy teatralnej zwanej „Drużyną Papcia Chmiela”, przed mieszkańcami dzielnicy zaprezentowały spektakl jasełkowy zatytułowany „Pomyłka Lucyfera”. Piątkowy wieczór 23 stycznia zgromadził pełną salę widzów. Zdecydowaną większość publiki stanowili rodzice, dziadkowie i rodzeństwo małych aktorów. Na widowni nie brakowało jednak również stałych bywalców wapienickich przedsięwzięć kulturalnych, a wśród gości honorowych zasiedli dyrektor Miejskiego Domu Kultury Franciszek Kopczak i radny Piotr Ryszka.   

     Jasełka „Pomyłka Lucyfera” to przewrotna wersja tradycyjnego przedstawienia narodzin dzieciątka Jezus. Autorem tekstu jest ksiądz Mieczysław Maliński, który zmodyfikował historię pokazując ją jako fortel Pana Boga. Lucyfer wysyła swoje diabły  do Betlejem w poszukiwaniu nowo narodzonego Syna Bożego. Mają doprowadzić do jego śmierci. Dostają przy tym instrukcję, z której wynika, że Mesjasz narodzi się w pięknym pałacu, a towarzyszyć temu będą chóry anielskie i wspaniała asysta. Choć jedno z najmłodszych diabląt trafia na dobry trop, stare diabły - widząc ubóstwo stajenki - nie chcą mu wierzyć w świętość niemowlęcia.
W ten sposób fortel Pana Boga ratuje Jezusa przed śmiercią. Opisany scenariusz - to autorska wersja księdza Malińskiego. Popularny Papcio Chmiel, czyli Jan Chmiel zmodyfikował nieco tekst, nadając jasełkom lokalnego charakteru. Pojawiają się więc wapienickie akcenty, nazwiska właścicieli tutejszego sklepu spożywczego i innych obiektów. W finałowej części spektaklu widzowie otrzymują od aktorów ulotkę z tekstem, który wspólnie wyśpiewują. Zabawa jest przy tym przednia. Na uwagę zasługuje również przygotowanie aktorskie odtwórców diabelskich, pasterskich i anielskich ról. Świetne kostiumy, ciekawa scenografia
i zastosowanie elementów humoru sytuacyjnego dopełniają wszystkiego. Warto przy tym wspomnieć, że próby do spektaklu prowadzone były w Domu Kultury od września ubiegłego roku w ramach zajęć grupy teatralnej nazwanej przez same dzieci „Drużyną Papcia Chmiela”.
 
 
 
 
                                                                                                                     >>foto>>